Children, risk and safety on the internet. Research and policy challenges in comparative perspective

Sonia Livingstone , Leslie Haddon , Anke Görzig

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Sonia Livingstone
Sonia Livingstone
-
, Leslie Haddon
Leslie Haddon
-
, Anke Görzig
Anke Görzig
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) The Policy Press
Miejsce wydania (adres wydawcy)Bristol (UK)
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=7073
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=7073
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?