Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos

Jacek Kurzępa , Alicja Lisowska , Agnieszka Pierzchalska

Abstract

Modzież jak wszelkie inne zbiorowości podlega ciągłym przeobrażeniom. Jednakże młodosć zawsze cechowała się szczególną dynamiką, która współcześnie dodatkowo implikowana jest przez zjawiska nazywane "modernizacją refleksyjną". Młodzi ludzie są także swoistą kategorią społeczną, której postawy można percypować zarówno przez pryzmat bierności, jak i ogromnej mobilizacji przejawiającej się na płaszczyźnie kulturowo- społecznej, politycznej oraz ekonomicznej. Jednocześnie wielu młodych ludzi popada w swoistą bierność, graniczącą z wycofaniem obywatelskim i społecznym. Cechuje ich nie tylko obojętność wobec otaczającego  świata, ale również niewiara we własne możliwości, przekonanie o beznadziejności i kontestacji sensu włąsnego życia. Stąd też każdemu rodzajowi aktywności młodzieży towarzyszy szereg zróżnicowanych form zachowań ryzykownych, zagrażających nie tylko im samym, ale i osobom dorosłym. Kształtowane we współczesnym świecie postawy młodzieży niejednokrotnie  nawiązują do swoistego ekshibicjonizmu, pozbawione są wrażliwości i wstydliwości. Co więcej, wędrówka młodych ludzi ku wszelkiego rodzaju doznaniom, przeżyciom, ekscytującycm zdarzeniom często doprowadza do samozatracenia. Młodzi ludzie podejmują swoistego rodzaju eksperymenty w różnorodnej przestrzeni swej aktywności, wpadając raz to w objęciac Erosa, kiedy indziej Thanatosa. Na niniejszą publikację składają się teksty, których autorzy starają się przedstawić możliwe wnikliwą analizę róznych aspektów aktywności młodych ludzi, pokus i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na kształtowanie się osobowości współczesnej młodzieży oraz wyzwań stojących przed dorosłymi w procesie wychowawczym.         
Book typeMonograph
Author Jacek Kurzępa (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Jacek Kurzępa,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Alicja Lisowska
Alicja Lisowska,,
-
, Agnieszka Pierzchalska
Agnieszka Pierzchalska ,,
-
Publisher name (outside publisher list) AW Argi Wrocław
Publishing place (Publisher address)Wrocław
Issue year2008
NoISBN 978-83-60425-32-9
Publication size in sheets0
Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8606
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8606
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?