Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania

Jacek Kurzępa , Alicja Lisowska

Abstract

W omawianym opracowaniu znalazły się treści,które zwracają szczególną uwagę na zjawiska niekorzystne dla systemu społecznego, zagrażające jego stabilizacji i integralności. Jednocześnie są to zachowania, które odwołują sie do nader delikatnych, subtelnych, wstydliwych i krępujących czy wręcz intymnych aspektów funkcjonowania jednostek. Dyskrecjonalność opisywanych zjawisk wynika z dwóch powodów. Pierwszym jest ich etyczny ostracyzm, drugim zaś istnienie problemów o charakterze systemowym, przejawiających się w braku spójnej strategii działania poszczególnych instytucji czy też służb na rzecz ograniczenia tego typu praktyk. Choć nie zawsze obecność zachowań dysfunkcjonalnych w  przestrzeni publicznej jest dostrzegana, anawet uświadamiana, nie jest to jednoznaczne z brakiem ich występowania. Wśród omawianych w tej książce przykładów  z szerokiej palety zachowań dysfunkcjonalnych znalazły sięproblemy prostytucji nieletnich, handlu kobietami i dziećmi, pedofilii i pornografii, zachowań przemocowych wobec dzieci czy w końcu przemocy seksualnej.   
Book typeMonograph
Author Jacek Kurzępa (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Jacek Kurzępa,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
, Alicja Lisowska
Alicja Lisowska ,,
-
Publisher name (outside publisher list) Wyd. UWrocławskiego
Publishing place (Publisher address)Wrocław
Issue year2011
NoISSN 0239-6661
Publication size in sheets0
Languagepl polski
File
Zachowania-dysfunkcyjne.jpg of 14-09-2015
221.04 KB
Zachowania-dysfunkcyjne1.jpg of 14-09-2015
223.34 KB
Zachowania-dysfunkcyjne2.jpg of 14-09-2015
324.47 KB
Score (nominal)20
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8609
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8609
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?