Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Zachowania dysfunkcyjne: uwarunkowania społeczne, kulturowe i polityczno-prawne oraz stosowane rozwiązania

Authors:

 • Jacek Kurzępa,
 • Alicja Lisowska

Abstract

W omawianym opracowaniu znalazły się treści,które zwracają szczególną uwagę na zjawiska niekorzystne dla systemu społecznego, zagrażające jego stabilizacji i integralności. Jednocześnie są to zachowania, które odwołują sie do nader delikatnych, subtelnych, wstydliwych i krępujących czy wręcz intymnych aspektów funkcjonowania jednostek. Dyskrecjonalność opisywanych zjawisk wynika z dwóch powodów. Pierwszym jest ich etyczny ostracyzm, drugim zaś istnienie problemów o charakterze systemowym, przejawiających się w braku spójnej strategii działania poszczególnych instytucji czy też służb na rzecz ograniczenia tego typu praktyk. Choć nie zawsze obecność zachowań dysfunkcjonalnych w  przestrzeni publicznej jest dostrzegana, anawet uświadamiana, nie jest to jednoznaczne z brakiem ich występowania. Wśród omawianych w tej książce przykładów  z szerokiej palety zachowań dysfunkcjonalnych znalazły sięproblemy prostytucji nieletnich, handlu kobietami i dziećmi, pedofilii i pornografii, zachowań przemocowych wobec dzieci czy w końcu przemocy seksualnej.   

Record ID
IMPORT-BOOK-00008609
Book type
Monograph
Author
Jacek Kurzępa Jacek Kurzępa,, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Alicja Lisowska Alicja Lisowska ,, Undefined Affiliation
Publisher name (outside publisher list)
Wyd. UWrocławskiego
Publishing place (Publisher address)
Wrocław
Publication size in sheets
0.00
Issue year
2011
No
ISSN 0239-6661
Language
(pl) Polish
File
 • File: 1
  Zachowania-dysfunkcyjne.jpg
  of 14-09-2015
  221 KB
  Request has been registered
 • File: 2
  Zachowania-dysfunkcyjne1.jpg
  of 14-09-2015
  223 KB
  Request has been registered
 • File: 3
  Zachowania-dysfunkcyjne2.jpg
  of 14-09-2015
  324 KB
  Request has been registered
Score (nominal)
20
Additional fields
 • Dorobek Naukowy - Preview URL: http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8609
 • Dorobek Naukowy - Approve URL: http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8609

Cite


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/book/IMPORT-BOOK-00008609/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page