Kultura wizualna - teologia wizualna

Witold Kawecki , Jan Stanisław Wojciechowski , W. Żukowska-Gardzińska

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Witold Kawecki
Witold Kawecki
-
, Jan Stanisław Wojciechowski
Jan Stanisław Wojciechowski
-
, W. Żukowska-Gardzińska
W. Żukowska-Gardzińska
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Instytut Papieża Jana Pawła II, Instytut Wiedzy o Kulturze UKSW
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Rok wydania2011
TomKultura wizualna - teologia wizualna
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9022
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9022
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?