Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Dziedziczenie papierów wartościowych

Authors:

 • Ryszard Czerniawski

Abstract

 

Restytucja instytucji papierów wartościowych oraz rozwój rynku kapitałowego w ostatnich dwudziestu latach spowodował, że osoby fizyczne lokują wolne środki pieniężne także w akcje, obligacje czy certyfikaty inwestycyjne. Tym samym coraz częściej

w skład majątku spadkowego wchodzą papiery wartościowe. Jednocześnie zarówno regulacje prawne, jak i orzecznictwo lub doktryna dotycząca papierów wartościowych koncentrują się na czynnościach  inter vivospomiijając sytuacje mortis causa.. Chociażby tylko z tego powodu wydaje się wskazane dokonanie próby analizy zagadnień związanych z dziedziczeniem papierów wartościowych tak materialnych,jak i zdematerializowanych. A jest ich niemało. Chodzi tu przy tym zarówno o  uwzględnienie specyfiki papierów wartościowych, jak też szczególnych zasad dotyczących ich obrotu oraz rozliczania zwłaszcza transakcji giełdowych.

Record ID
IMPORT-BOOK-00009489
Book type
Monograph
Author
Ryszard Czerniawski Ryszard Czerniawski,, Wydział Prawa w Warszawie (Wydział Prawa w Warszawie)
Publisher name (outside publisher list)
WOLTERS KLUWER POLSKA
Publishing place (Publisher address)
Warszawa
Publication size in sheets
0.00
Issue year
2012
Language
(pl) Polish
File
 • File: 1
  Dziedziczenie-Papierow-Wartosciowych.pdf
  of 14-09-2015
  113 KB
  Request has been registered
Score (nominal)
20
Additional fields
 • Dorobek Naukowy - Preview URL: http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9489
 • Dorobek Naukowy - Approve URL: http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9489

Cite


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/book/IMPORT-BOOK-00009489/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page