Pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością. Problemy współczesnych mediów

Ryszard Kowalczyk , Witold Machura , Jacek Sobczak

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Ryszard Kowalczyk (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Ryszard Kowalczyk
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Witold Machura
Witold Machura
-
, Jacek Sobczak (Wydział Prawa)
Jacek Sobczak
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Naukowe Scriptorium
Miejsce wydania (adres wydawcy)Opole
Rok wydania2012
Nr1
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9911
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9911
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?