Policja Państwowa w Bydgoszczy i jej obraz medialny, 1920-1939

Marek Jeleniewski

Abstract

 Monografia przedstawia funkcjonowanie Policji Państwowej na terenie Bydgoszczy w Drugiej Rzeczypopspolitej, podstawy prawne, strukture i aktywność. Policja Państwowa w latach 1920-1939 przedstawiona jest również przez pryzmat prasy lokalnej.  
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Marek Jeleniewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Jeleniewski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Margrafsen Bydgoszcz
Miejsce wydania (adres wydawcy)Bydgoszcz
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
CCF20130224-00003.jpg z dnia 14-09-2015
336.88 KB
CCF20130224-00004.jpg z dnia 14-09-2015
434.9 KB
CCF20130224-00005.jpg z dnia 14-09-2015
340.28 KB
CCF20130224-00005.jpg z dnia 14-09-2015
340.28 KB
CCF20130224-00005.jpg z dnia 14-09-2015
340.28 KB
CCF20130224-00005.jpg z dnia 14-09-2015
340.28 KB
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10035
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10035
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?