Interdyscyplinarność w nauczaniu języków obcych.

Romualda Kuźmińska

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Romualda Kuźmińska
Romualda Kuźmińska
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Miejsce wydania (adres wydawcy)Wrocław
Rok wydania2010
TomPrace Naukowe SJO Politechniki Wrocławskiej 40
Nr7
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10170
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10170
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?