Kryminalistyka - przegląd podstawowych zagadnień taktyki, techniki i profilaktyki kryminalistycznej. Podręcznik dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dariusz Jagiełło

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Dariusz Jagiełło (Wydział Prawa)
Dariusz Jagiełło
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach
Miejsce wydania (adres wydawcy)Skierniewice
Rok wydania2011
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
Kryminalistyka.jpg z dnia 14-09-2015
75.86 KB
Kryminalistyka-spis-tresci.pdf z dnia 14-09-2015
147.5 KB
Kryminalistyka.pdf z dnia 14-09-2015
169.42 KB
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10408
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10408
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?