Circulations of Culture

Mirosław Filiciak , Justyna Hofmokl , Alek Tarkowski

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Mirosław Filiciak (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Mirosław Filiciak
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Justyna Hofmokl
Justyna Hofmokl
-
, Alek Tarkowski
Alek Tarkowski
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Centrum Cyfrowe
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
URL http://www.obiegikultury.centrumcyfrowe.pl/en/
Języken angielski
Plik
the-circulations-of-culture-report-1-.pdf z dnia 14-09-2015
2.19 MB
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10686
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10686
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?