Diagnoza organizacji od A do Z

Ryszard Stocki

Abstract

Every organization is complex system, which should be viewed from many perspectives. Organizational audit usually views organizations from either economic or operational point of view. However when serious changes in an organization are to be undertaken, change of mentality is most often the necessary means. There are rather few diagnostic tools for the evaluation of mode of thinking in an organization. The research in this area is equivocal and do not give a clear answer to the question if the organization is healthy or not, and if not healthy, what should be done to cure it. The author has diagnosed more than 100 organizations of all sectors. He proposes a broad spectrum of advanced tools for diagnosing organizations. What is more important he offers the first classification of organizational pathologies. He presents descriptions of 12 most frequent pathologies with guidelines how to deal with them. Each pathology is illustrated by a case study and it is defined by means of five axes which describe: (i) easily perceived symptoms of a pathology, (ii) pathologies related to leaders of the organization, (iii) irregularities in operations and processes, (iv) pathological impact of environment (v) dynamics of the pathology in time. In the second practical part of the book there are described the following topics: the role of different experts in the diagnostic process, diagnostic research conducted by means of cognitive maps, most important tools for diagnosing organizations, constructing organization specific questionnaires for organizational diagnosis.
Book typeMonograph
Author Ryszard Stocki (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Ryszard Stocki,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Publisher name (outside publisher list) Oficyna a Wolters Kluwer business
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Edition2
ISBN978-83-264-4041-0
Issue year2013
Pages322
Publication size in sheets15.95
Abstract in PolishKażda organizacja to złożony system, na który powinno się patrzeć z wielu perspektyw. Najczęściej audyt organizacyjny oznacza albo spojrzenie z punktu widzenia ekonomicznego, albo z punktu widzenia operacji. Kiedy jednak trzeba dokonać poważnych zmian w organizacji, oznacza to najczęściej konieczność zmian w mentalności. Tymczasem mało jest narzędzi diagnostycznych do oceny sposobu myślenia w organizacji, a przeprowadzanym w tej dziedzinie badaniom można często zarzucić, że ich wyniki są niejednoznaczne i nie wykazują, czy organizacja jest zdrowa czy chora, a jeśli chora, to co konkretnie należałoby zrobić, by ją uzdrowić Autor tej książki - praktyk, który sam jako konsultant zdiagnozował ponad 100 organizacji - proponuje bardzo szeroki zakres zaawansowanych narzędzi diagnostycznych do badania organizacji. Przede wszystkim zaś - co jest ewenementem - pierwszą klasyfikację patologii organizacyjnych. Prezentuje opisy dwunastu najczęściej występujących patologii wraz z wyjaśnieniami, jak sobie z nimi poradzić. Każda z patologii jest zilustrowana odpowiednim studium przypadku i określona za pomocą pięciu osi, opisujących kolejno: (i) łatwo dostrzegalne objawy patologii, patologie związane z osobami kierującymi organizacjami, nieprawidłowości operacji i procesów, patogenne oddziaływanie środowiska organizacji i rozwój zjawisk patologicznych w czasie. W części o charakterze narzędziowym omówiono szczegółowo takie zagadnienia jak: proces diagnostyczny i rola, jaką odgrywają w nim specjaliści z różnych dziedzin, badania diagnostyczne prowadzone przy użyciu map poznawczych, najważniejsze metody diagnostyczne i sposoby analizowania ich wyników, metody tworzenia wybranych kwestionariuszy do badania organizacji.
Languagepl polski
File
Stocki-Diagnoza-kilka-stron-promo.pdf of 14-09-2015
784.94 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10691
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10691
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?