Diseredazione nel diritto giustinianeo

Sławomir Kursa

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Sławomir Kursa (Wydział Prawa)
Sławomir Kursa
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Cacucci Editore
Miejsce wydania (adres wydawcy)Bari
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Plik
003.jpg z dnia 14-09-2015
326.85 KB
004.jpg z dnia 14-09-2015
690 KB
005.jpg z dnia 14-09-2015
474.47 KB
006.jpg z dnia 14-09-2015
983.91 KB
007.jpg z dnia 14-09-2015
440.81 KB
002.jpg z dnia 14-09-2015
1 MB
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11932
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11932
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?