Thus Spake Evolutionary

In X. T. Wan , Y. J. Su

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor In X. T. Wan
In X. T. Wan
-
, Y. J. Su
Y. J. Su
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Peking University Press
Miejsce wydania (adres wydawcy)Beijing
Rok wydania2011
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=12825
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=12825
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?