Family in the Background of social - cutural transformations in Post - War Poland

Gryszyn Oleg

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Gryszyn Oleg
Gryszyn Oleg
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Politbook, Moskwa
Miejsce wydania (adres wydawcy)Moskwa
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13135
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13135
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?