Prawna ochrona dóbr kultury

Teresa Gardocka , Jacek Sobczak

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Teresa Gardocka (Wydział Prawa)
Teresa Gardocka
- Wydział Prawa
, Jacek Sobczak (Wydział Prawa)
Jacek Sobczak
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) WYDAWNICTWO ADAM MARSZAŁEK
Miejsce wydania (adres wydawcy)Toruń
Rok wydania2009
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*5 (2021-01-18)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13271
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13271
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?