Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym

Marlena Wach

Abstract

 
Book typeMonograph
Author Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach,,
- Wydział Prawa
Publisher name (outside publisher list) C.H. Beck
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Issue year2008
VolStatus ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym
Publication size in sheets0
Abstract in PolishSprawa podmiotowości ułomnych osób prawnych była wielokrotnie podnoszona w literaturze i orzecznictwie. Literatura dotycząca

podmiotowości prawnej, osób prawnych, a w szczególności ułomnych osób prawnych jest niezwykle bogata. Rola doktryny i orzecznictwa

zarówno w postulowaniu zmian przepisów dotyczących osób prawnych, jak i w dopuszczeniu do obrotu prawnego ich nowych rodzajów

była i jest nadal znaczna. Nie należy zapominać, że w sytuacji nie zawsze pełnej i jednoznacznej regulacji instytucji osoby prawnej

w poszczególnych ustawodawstwach, doktryna odgrywa wciąż dużą rolę w uzasadnianiu rozwiązań przyjmowanych przez orzecznictwo

oraz w postulowaniu ulepszenia obowiązujących regulacji. Można jednak doszukiwać się nadal aktualności stwierdzenia Romana Longchamps’a

de Bérier, iż mimo tej obszernej literatury istota osoby prawnej wciąż nie została należycie wyświetlona, uregulowana i nawet

nie wiadomo, którą z wielu teorii należałoby uznać za panującą. W mojej pracy przedstawiam koncepcję klasyfikacji ułomnych osób

prawnych oraz oceniam istniejące regulacje prawne w tym zakresie, wskazując również wynikające z przeprowadzonej analizy postulaty

de lege lata i de lege ferenda. Praca ta stanowi próbę złagodzenia trwającego od wielu lat sporu wokół ułomnej osobowości prawnej

poprzez odniesienie się do jej statusu w prawie obcym i polskim oraz do procesu kształtowania się jej podmiotowości i korporacyjnej

formy.

Podstawowym celem pracy jest analiza statusu ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym. W książce szczegółowo wyjaśniono m.in. takie zagadnienia jak: osobowość prawna w prawie polskim, koncepcja oraz geneza kształtowania się ułomnych osób prawnych, ułomne osoby prawne jako podmioty typu korporacyjnego, wybrane rodzaje ułomnych osób prawnych. Autorka przedstawia problematykę osobowości prawnej i ułomnej osobowości prawnej w prawie Federacji Rosyjskiej, prawie francuskim, niemieckim, angielskim i amerykańskim oraz prawie Wspólnoty Europejskiej.

DOIDOI:ISBN: 978-83-7483-878-8
URL http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id3247,Status-ulomnych-osob-prawnych-w-polskim-prawie-cywilnym.html
Languagepl polski
File
MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-spis-tresci.pdf of 14-09-2015
93.9 KB
MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-wprowadznie.pdf of 14-09-2015
63.82 KB
MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-spis-tresci.pdf of 14-09-2015
93.9 KB
MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-wprowadznie.pdf of 14-09-2015
63.82 KB
obraz-ksiazki.pdf of 14-09-2015
220.64 KB
Status-ulomnych-osob-fragment.pdf of 14-09-2015
179.14 KB
Score (nominal)20
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13317
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13317
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?