Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym

Authors:

 • Marlena Wach

Abstract

 

Metrics

Record ID
IMPORT-BOOK-00013317
Book type
Monograph
Author
Publisher name (outside publisher list)
C.H. Beck
Publishing place (Publisher address)
Warszawa
Publication size in sheets
0.00
Issue year
2008
Vol
Status ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym
Abstract in Polish
Sprawa podmiotowości ułomnych osób prawnych była wielokrotnie podnoszona w literaturze i orzecznictwie. Literatura dotycząca

podmiotowości prawnej, osób prawnych, a w szczególności ułomnych osób prawnych jest niezwykle bogata. Rola doktryny i orzecznictwa

zarówno w postulowaniu zmian przepisów dotyczących osób prawnych, jak i w dopuszczeniu do obrotu prawnego ich nowych rodzajów

była i jest nadal znaczna. Nie należy zapominać, że w sytuacji nie zawsze pełnej i jednoznacznej regulacji instytucji osoby prawnej

w poszczególnych ustawodawstwach, doktryna odgrywa wciąż dużą rolę w uzasadnianiu rozwiązań przyjmowanych przez orzecznictwo

oraz w postulowaniu ulepszenia obowiązujących regulacji. Można jednak doszukiwać się nadal aktualności stwierdzenia Romana Longchamps’a

de Bérier, iż mimo tej obszernej literatury istota osoby prawnej wciąż nie została należycie wyświetlona, uregulowana i nawet

nie wiadomo, którą z wielu teorii należałoby uznać za panującą. W mojej pracy przedstawiam koncepcję klasyfikacji ułomnych osób

prawnych oraz oceniam istniejące regulacje prawne w tym zakresie, wskazując również wynikające z przeprowadzonej analizy postulaty

de lege lata i de lege ferenda. Praca ta stanowi próbę złagodzenia trwającego od wielu lat sporu wokół ułomnej osobowości prawnej

poprzez odniesienie się do jej statusu w prawie obcym i polskim oraz do procesu kształtowania się jej podmiotowości i korporacyjnej

formy.

Podstawowym celem pracy jest analiza statusu ułomnych osób prawnych w polskim prawie cywilnym. W książce szczegółowo wyjaśniono m.in. takie zagadnienia jak: osobowość prawna w prawie polskim, koncepcja oraz geneza kształtowania się ułomnych osób prawnych, ułomne osoby prawne jako podmioty typu korporacyjnego, wybrane rodzaje ułomnych osób prawnych. Autorka przedstawia problematykę osobowości prawnej i ułomnej osobowości prawnej w prawie Federacji Rosyjskiej, prawie francuskim, niemieckim, angielskim i amerykańskim oraz prawie Wspólnoty Europejskiej.

DOI
Go to the document by digital ID DOI:ISBN: 978-83-7483-878-8 opening in a new tab
URL
http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-monografie-prawnicze/id3247,Status-ulomnych-osob-prawnych-w-polskim-prawie-cywilnym.html opening in a new tab
Language
(pl) Polish
File
 • File: 1
  MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-spis-tresci.pdf
  of 14-09-2015
  93 KB
  Request has been registered
 • File: 2
  MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-wprowadznie.pdf
  of 14-09-2015
  63 KB
  Request has been registered
 • File: 3
  MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-spis-tresci.pdf
  of 14-09-2015
  93 KB
  Request has been registered
 • File: 4
  MP-Status-ulomnych-osob-prawnych-wprowadznie.pdf
  of 14-09-2015
  63 KB
  Request has been registered
 • File: 5
  obraz-ksiazki.pdf
  of 14-09-2015
  220 KB
  Request has been registered
 • File: 6
  Status-ulomnych-osob-fragment.pdf
  of 14-09-2015
  179 KB
  Request has been registered
Score (nominal)
20
Additional fields
 • Dorobek Naukowy - Preview URL: http://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13317
 • Dorobek Naukowy - Approve URL: http://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13317

Cite


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/book/IMPORT-BOOK-00013317/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page