Societe, economie, administration dans le Code Theodosien

Silvie Crogiez-Petrequin , Pierre Jaillette

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Silvie Crogiez-Petrequin
Silvie Crogiez-Petrequin
-
, Pierre Jaillette
Pierre Jaillette
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Press Universitaires du Septentrion
Miejsce wydania (adres wydawcy)Lille
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językfr francuski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13454
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13454
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?