Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji

Agata Górny , Izabela Grabowska-Lusińska , Magdalena Lesińska , Marek Okólski

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Agata Górny
Agata Górny
-
, Izabela Grabowska-Lusińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska-Lusińska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Magdalena Lesińska
Magdalena Lesińska
-
, Marek Okólski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Okólski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawncto Naukowe SCHOLAR
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Rok wydania2010
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*45 (2020-12-04)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13497
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13497
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?