Historia języka szwedzkiego. Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Filologicznego

Aleksander Szulc

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Aleksander Szulc (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Aleksander Szulc
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Polska Akademia Umiejętności
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kraków
Rok wydania2009
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
Szulc-1.jpg z dnia 14-09-2015
18.76 KB
Szulc-2.jpg z dnia 14-09-2015
11.73 KB
Szulc-3.jpg z dnia 14-09-2015
31.03 KB
Szulc-4.jpg z dnia 14-09-2015
58.61 KB
Szulc-5.jpg z dnia 14-09-2015
50.36 KB
Szulc-6.jpg z dnia 14-09-2015
58.83 KB
Szulc-oswiadczenie.pdf z dnia 14-09-2015
38.88 KB
Punktacja (całkowita)12
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13509
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13509
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?