Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej

Witold Wołodkiewicz , Agnieszka Kacprzak , Jerzy Krzynówek

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Witold Wołodkiewicz (Wydział Prawa)
Witold Wołodkiewicz
- Wydział Prawa
, Agnieszka Kacprzak
Agnieszka Kacprzak
-
, Jerzy Krzynówek
Jerzy Krzynówek
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) C.H. Beck
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Rok wydania2011
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Plik
001.jpg z dnia 14-09-2015
1.48 MB
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13715
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13715
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?