Education and the Political New Theoretical Articulations

Tomasz Szkudlarek

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Tomasz Szkudlarek
Tomasz Szkudlarek
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Sense Publisher
Miejsce wydania (adres wydawcy)Rotterdam/Boston/Taipei
Rok wydania2013
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13848
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13848
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?