Psycholinguistic and Sociolinguistic Perspectives on Second Language Learning and Teaching

Krystyna Droździał-Szelest , Mirosław Pawlak

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Krystyna Droździał-Szelest
Krystyna Droździał-Szelest
-
, Mirosław Pawlak
Mirosław Pawlak
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Springer
Miejsce wydania (adres wydawcy)Berlin-Heidelberg
ISBN978-3-642-23546-7
Rok wydania2013
Paginacja250
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.5
Języken angielski
Pomijane przy ocenie parametrycznejtak
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14092
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14092
Powiązane publikacje (1)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?