Gramática descriptiva del español. Temas básicos. Parte II. Sintaxis

Jadwiga Linde-Usiekniewicz , Agnieszka Wiltos

Abstract

The book consitutes a monographic description of Spanish surface syntax in terms of dependency syntax (adapted from the Meaning-Text Model. Particular attention is paid to uniform descrption of simple and complex sentences, which is a novel approach to Spanish syntax, possible only due to the methodology applied. The framework adopted also allows for a very detailed analysis of various types of relative clauses that hitherto have defied adequate description. Attention is also paid to relation between surface syntax on the one hand and semantics and information structure on the other.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jadwiga Linde-Usiekniewicz
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Agnieszka Wiltos
Agnieszka Wiltos
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-62443-31-4
Rok wydania2013
Tom-
Nr-
Paginacja221
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych11.05
Streszczenie w języku polskimPraca zawiera monograficzny opis podstawowych problemów powierzchniowej składni hiszpańskiej w aparacie składni zależności w zaadaptowanej wersji modelu "sens<=>tekst"i. Szczególną uwagę zwraca się na jednolity opis składniowy zdań pojedynczych i złożonych, co stanowi w składni hiszpańskiej novum wynikające z zastosowanej metodologii. Przyjęty opis pozwala w szczególności na bardzo szczegółową analizę zdań względnych różnego typu. Zwraca sie też szczególną uwagę na zależność między składnią powierzchniową a semantyką i strukturą tematyczno-rematyczną.
Językes hiszpański
Plik
Sintaxis-pdf.pdf z dnia 14-09-2015
229.39 KB
Punktacja (całkowita)25
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14426
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14426
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?