Wolność gospodarcza. Pomiar, percepcja, zmiany instytucjonalne

Andrzej Kondratowicz

Abstract

O książce

Pierwsza książka na polskim, a także międzynarodowym rynku wydawniczym przedstawiająca w systematyczny sposób teoretyczne i praktyczne aspekty mierzenia wolności gospodarczej oraz przykłady zastosowań przyjętych miar. Książka należy do nurtu ekonomii instytucjonalnej. Jest skierowana do ekonomistów, zwłaszcza tych zainteresowanych ekonomią instytucjonalną oraz praktyków życia gospodarczego i politycznego. Może być także interesująca dla socjologów i politologów, bowiem poruszane w niej zagadnienia zmiany instytucjonalnej oraz percepcji wolności gospodarczej przez społeczeństwo i elity władzy w Polsce współczesnej znajdują się na styku kilku nauk społecznych. Może być pomocna w uniwersyteckim nauczaniu ekonomii instytucjonalnej – zwłaszcza rozdziały 4 i 5 mówiące o instytucjach i mechanizmach ich zmian. Jej kolejne części podejmują trzy tematy wywołane w podtytule:

Pomiar (rozdziały 1 i 2) – jak się mierzy wolność gospodarczą na poziomie całej gospodarki narodowej i jak dokonuje się porównań przestrzennych – głównie międzynarodowych. Pokazana jest także historia mierzenia wolności gospodarczej oraz porównanie i ocena metodologii stosowanej w różnych indeksach wolności gospodarczej i wskaźnikach pokrewnych.

Percepcja (rozdział 3) – w jaki sposób społeczeństwo – w tym polskie ‑ postrzega wolność gospodarczą, i jak odbierają ją różni interesariusze – zwłaszcza politycy i pracująca dla nich administracja publiczna we Polsce współczesnej.

Zmiany instytucjonalne (rozdziały 4 i 5) – czym są instytucje, jak je można definiować, jakie rodzaje można wśród nich wyróżnić, jakie są między nimi zależności – i przede wszystkim – jakie są mechanizmy ich zmian w krótkim i długim okresie. Na koniec omówione zostały zagadnienia szybkości i trwałości zmian instytucjonalnych zachodzących w praktyce.


Dodatkowe informacje: 

Recenzenci wydawniczy: prof. Jerzy Kleer i prof. Jan Winiecki.

Książka składa się ze Spisu treściSpisu tablic i rysunkówWstępu, pięciu RozdziałówZakończenia, sześciu DodatkówBibliografii oraz Indeksu osobowego. W tekście głównym zamieszczono 27 tablic i 25 rysunków, w tym 15 w kolorze. Dodatki zawierają dalszy materiał liczbowy i rysunkowy, mapy oraz dokumentację badań sondażowych i IDI.

Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Andrzej Kondratowicz (Wydział Prawa)
Andrzej Kondratowicz
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-937531-0-9
Rok wydania2013
Paginacja387
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych19.35
URL http://tep.org.pl/wolnosc-gospodarcza-a-kondratowicz/
Językpl polski
Plik
book-FRONTMATTER-and-TABLE-of-CONTENTS.pdf z dnia 14-09-2015
391.85 KB
AK-446.jpg z dnia 14-09-2015
3.32 MB
Punktacja (całkowita)25
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14570
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14570
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?