Reprezentacja polityczna

Tomasz Żyro

Abstract

W polskiej debacie naukowej placet na dyskusję o reprezentacji politycznej mieli prawnicy. Zajmowali się instytucjami przedstawicielskimi wraz z zagadnieniami pobocznymi (ordynacja wyborcza, prawo wyborcze, partia polityczna, władza przedstawicielska, demokracja) nade wszystko w ujęciu prawno-formalnym. Z czasem dołączyli empirycznie zorientowani przedstawiciele nauk społecznych. W warunkach wolności politycznej odsłonięte zostały nowe, fascynujące obszary badawcze: postawy wyborcze, wpływ przekonań na wybory, rola i znaczenie marketingu politycznego, reprezentatywność partii politycznych, wreszcie problem accountability). W obliczu rosnącego materiału empirycznego dotyczącego wyborów oraz funkcjonowania instytucji przedstawicielskich nastały dobre warunki, aby zająć się problemem eprezentacji politycznej na poziomie teoretycznym, ale również w wymiarze normatywnym. Jeśli bowiem reprezentacja polityczna przynależy – jako esencjonalny (a nie tylko proceduralny) element – do nowożytnej kultury politycznej Zachodu, to nie sposób objaśnić sposobów funkcjonowania ustroju (i państwa) liberalnego, a następnie demokratycznego, pominąwszy ideę przedstawicielstwa.
Book typeMonograph
Editor Tomasz Żyro (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Tomasz Żyro,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Publisher name (outside publisher list) Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-63183-52-3
Issue year2013
Pages238
Publication size in sheets12
Languagepl polski
File
Reprezentacja-polityc-zna-strona-z-informacjami.docx of 14-09-2015
13.4 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14687
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14687
Related publications (1)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?