Słownik gramatyczny języka polskiego

Zygmunt Saloni , Marcin Woliński , Robert Wołosz , Włodzimierz Gruszczyński , Danuta Skowrońska

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Zygmunt Saloni
Zygmunt Saloni
-
, Marcin Woliński
Marcin Woliński
-
, Robert Wołosz
Robert Wołosz
-
, Włodzimierz Gruszczyński (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Włodzimierz Gruszczyński
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Danuta Skowrońska
Danuta Skowrońska
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wyczerpane.pl
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Rok wydania2012
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
URL http://sgjp.pl/
Językpl polski
Plik
sgjp.exe z dnia 14-09-2015
4.06 MB
Punktacja (całkowita)20
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14838
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14838
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?