Collisions of Conflict: Studies in American History and Culture, 1820 - 1920

Jerzy Sobieraj

Abstract

The book explores and analyzes the problems and challenges that have resulted from the American Civil War, Reconstruction, slavery, and segregation in North America. These painful chapters in American history have continued along racial and regional lines and are of particular interest today when the USA are for the first time governed by an African American president. The Author in the context of "now" - the newly arrived presence - analyzes past events, since the past is always "the past of a different presence." The postscriptum extends the main narrative by focusing on selected writers' activities and literary fiction during the Civil War and Reconstruction. 
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Jerzy Sobieraj (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Sobieraj
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Peter Lang Edition
Miejsce wydania (adres wydawcy)Frankfurt am Main
ISBN3631648480
Rok wydania2014
Paginacja149
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych7.45
DOIDOI:10.3726/978-3-653-03836-1
URL www.peterlang.com
Języken angielski
Plik
016.jpg z dnia 14-09-2015
1.35 MB
Scan-2-STRx.jpg z dnia 14-09-2015
450.43 KB
Scan-Contents.jpg z dnia 14-09-2015
144.48 KB
Scan-1-STR-OK.jpg z dnia 14-09-2015
349.42 KB
Punktacja (całkowita)25
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15354
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15354
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?