Psychologia przełomu połowy życia. Wydanie drugie poszerzone i zmienione

Piotr Oleś

Abstract

Monograph contains current knowledge on adulthood seen from psychological perspective. Midlife crisis and midlife transition are emphasized. Several theories on midlife crisis including one given by the author are presented (Jung, Erikson, Jaques, Gould, Levinson, Sheehy), as well as phenomena typical for midlife (e.g. „now or never”). Numerous controversies concerning midlife transition and crisis are introduced and discussed. The monograph contains also comprehensive report from empirical studies on midlife crisis in men, namely on ways of midlife transition and relationship between variables describing midlife crisis and describing self-concept, temporal orientation, coping, and valuation. In comparison to previous edition the monograph has been changed and extended (over 100 pages, starting from p. 245 are completely new). The results of about 20 research projects realized at the Warsaw University of Social Sciences and Humanities have been added. They refer to midlife crisis and midlife transition in women, a great life change (Gauguin syndrome) and relationships between midlife transition and a broad range of variables. Current status of the concept of midlife crisis – psychological phenomenon or cultural myth? – is extensively discussed.
Book typeMonograph
Author Piotr Oleś (Wydział Psychologii)
Piotr Oleś,,
- Wydział Psychologii
Publisher name (outside publisher list) Towarzystwo Naukowe KUL
Publishing place (Publisher address)Lublin
ISBN978-83-7306-641-0
Issue year2013
Pages386
Publication size in sheets19.3
Abstract in Polish

Monografia zawiera aktualną wiedzę z zakresu psychologii człowieka dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu połowy życia. Przedstawione są teorie kryzysu połowy życia, w tym tez autorska (Jung, Erikson, Jaques, Gould, Levinson, Sheehy), zjawiska typowe dla okresu wchodzenia w średnią dorosłość (np. „teraz albo nigdy”) oraz szereg kontrowersji dotyczących wiedzy o zjawisku kryzysu połowy życia. Monografia zawiera omówienie wyników empirycznych na temat sposobów przechodzenia przełomu połowy życia przez mężczyzn i powiązania zmiennych opisujących przełom ze zmiennymi opisującymi koncepcję siebie, orientację temporalną, radzenie sobie ze stresem i wartościowanie. Monografia, której treść została zmieniona, uzupełnione jest również o przeszło 100 stron (od s. 245). Są to w znacznej części wyniki prac empirycznych realizowanych w ramach projektów magisterskich w SWPS (18) lub KUL (5). Dotyczą przełomu połowy życia u kobiet, wielkiej zmiany życiowej i powiązania kryzysu połowy życia z szerokim spektrum zmiennych psychologicznych. Aktualny status „kryzysu połowy życia” – fakt psychologiczny czy mit kulturowy – został dogłębnie przeanalizowany.

Languagepl polski
File
skan003.PDF of 14-09-2015
2.31 MB
skan002.PDF of 14-09-2015
565.9 KB
Cover
okładka_pp.jpg 12.29 KB
Score (nominal)25
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16765
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16765
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?