Niedobrani sojusznicy. Ambasadorzy Roosvelta w ZSRR

Bogdan Grzeloński

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Bogdan Grzeloński (Wydział Prawa)
Bogdan Grzeloński
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) PWN
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-01-17261-9
Rok wydania2013
Paginacja396
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych19.8
Językpl polski
Plik
1.pdf z dnia 14-09-2015
30.93 KB
2.pdf z dnia 14-09-2015
77.27 KB
3.pdf z dnia 14-09-2015
296.81 KB
Punktacja (całkowita)25
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17168
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17168
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?