Secrets of the Past. Czartoryski-Potocki Palace. Home of the Ministry of Culture and National Heritage

Jerzy Miziołek

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Jerzy Miziołek (Wydział Psychologii)
Jerzy Miziołek
- Wydział Psychologii
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Ministry of Culture and National Heritage
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-62622-38-2
Rok wydania2014
Paginacja216
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych10.8
Języken angielski
Plik
secrets-EN-v7x.pdf z dnia 14-09-2015
1.12 MB
Punktacja (całkowita)25
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17411
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17411
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?