Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących

Teresa Gardocka , Dariusz Jagiełło

Abstract

Kodeks postępowania karnego. Krótki komentarz dla studiujących jest adresowany do studentów prawa uczących się na temat postępowania karnego na poziomie podstawowym (jednolite studia magisterskie) lub wyższym (seminaria magisterskie i doktorskie z zakresu prawa karnego). Z Komentarza będą mogli skorzystać również aplikanci. W Komentarzu wyjaśniono treści przepisów procesowych, które nie zawsze są dla czytającego jasne. Autorzy kładą szczególny nacisk na wskazanie powiązań między poszczególnymi przepisami. Konstrukcja Kodeksu postępowania karnego może sprawiać problemy początkującym prawnikom: często skutek naruszenia przepisu pojawia się w zupełnie innym miejscu. Zdarza się również, że instytucja prawa procesowego nie jest uregulowana kompleksowo w jednym rozdziale czy nawet dziale ustawy, a jej rzeczywisty kształt i funkcjonowanie można zrozumieć tylko znając wszystkie te przepisy. Istotne dla zrozumienia instytucji procesowej przepisy znajdują się także w Kodeksie karnym. Komentarz obejmuje tę część kodeksu, która omawiana jest podczas studiów i aplikacji
Book typeMonograph
Author Teresa Gardocka (Wydział Prawa)
Teresa Gardocka,,
- Wydział Prawa
, Dariusz Jagiełło (Wydział Prawa)
Dariusz Jagiełło,,
- Wydział Prawa
PublisherWydawnictwo Naukowe PWN, MNiSW [80]
ISBN9788301200763
Issue year2018
Pages640
Publication size in sheets32
Keywords in Polishkodeks postępowania karnego, komentarz, postępowanie karne
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?