Posłuszni do bólu

Dariusz Doliński , Tomasz Grzyb

Abstract

Jeśli zapytać psychologów, jakie badania w historii rozwoju tej dyscypliny wydają im się najważniejsze, 90% z nich wskaże na przeprowadzone na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku badania Stanley’a Milgrama nad posłuszeństwem wobec autorytetu. Milgram w ramach prowadzonego przez siebie eksperymentu wyznaczał osobie badanej role nauczyciela. Jej zadaniem było karanie innego uczestnika eksperymentu za popełniane przez niego błędy. Do wymierzania kar służył generator prądu elektrycznego, wyposażony w 30 klawiszy, oznaczonych symbolami od 15 do 450 volt. Każdy kolejny błąd miał być karany coraz mocniejszym uderzeniem prądem. W trakcie eksperymentu znacząca część badanych deklarowała dyskomfort, mniej lub bardziej wyraźnie protestowała, ale ciągle spełniała kolejne polecenia. W rzeczywistości naturalnie nikogo nie uderzano prądem, rolę drugiego badanego grał aktor, a krzyki odtwarzane były z taśmy. Wyniki osiągnięte przez Milgrama (ponad 60% badanych raziło prądem „do końca”) były przełomem w myśleniu o roli sytuacyjnego posłuszeństwa w psychologii. Pół wieku później polscy psychologowie ponownie podejmują wątek posłuszeństwa wobec autorytetów. Wykorzystując paradygmat Milgrama, realizują najbardziej rozbudowany od czasu jego eksperymentów program badawczy nastawiony na zrozumienie mechanizmów odpowiadających za wciąż nas szokujące zachowania ludzi. A co o książce mówią autorzy: "Fenomen, który pokazaliśmy ma charakter uniwersalny. Po prostu pokazaliśmy, w pięćdziesiąt lat po oryginalnych badaniach Stanleya Milgrama, że nadal, jako ludzie, jesteśmy niebywale posłuszni, jeśli ktoś tylko wie, jak to posłuszeństwo w nas wywołać. Zweryfikowaliśmy kilka naukowych hipotez, do tej pory jeszcze nie zbadanych w żadnych innych eksperymentach. Ale także pokazaliśmy po raz kolejny – i to, jak uważamy, dość dobitnie – jak ważne jest by o wynikach badań nad posłuszeństwem, badań prowadzonych przez psychologów na całym świecie, pamiętać."
Book typeMonograph
Author Dariusz Doliński (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Dariusz Doliński,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
, Tomasz Grzyb (Filia we Wrocławiu / II Wydział Psychologii we Wrocławiu)
Tomasz Grzyb,,
- II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Publisher name (outside publisher list) Smak Słowa
Publishing place (Publisher address)Sopot
ISBN978-83-65731-23-4
Issue year2017
Pages237
Publication size in sheets11.85
Languagepl polski
File
15a. spis tresci_Posłuszni do bolu_monografia_T. Grzyb D.Dolinski.pdf 55.54 KB
Cover
15. Posłuszni do bolu_monografia_T. Grzyb D.Dolinski.pdf 95.43 KB
Additional file
15b. oświadczenia TG DD Posłuszni do bolu.pdf 234.4 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
Citation count*14 (2021-01-25)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?