Monolingualism - Bilingualism - Multilingualism: The Teacher's Perspective

Hanna Komorowska-Janowska , Jarosław Krajka

Abstract

The book brings together sociolinguistic, neurolinguistic, and educational perspectives on language acquisition and learning in the classroom and at home. First and second language acquisition studies, classroom research findings, Polish, European and international legislation, as well as statistical reports on foreign language learning and teaching show how learners proceed from monolingual to bilingual or plurilingual competence. The book provides an overview of the major issues in the field from the teacher’s perspective, equipping teachers with theoretical underpinnings related to language education, and inviting reflection on individual choices in promoting bi- and multilingualism.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Hanna Komorowska-Janowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Hanna Komorowska-Janowska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Jarosław Krajka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jarosław Krajka
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Lang, Peter GmbH
ISBN9783631672150
Rok wydania2016
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)Gdansk Studies in Language Series, (0 pkt)
Tom7
Paginacja152
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych7.6
URL https://books.google.pl/books?id=qrYVvgAACAAJ
Języken angielski
Plik
H. komorowska. J. Krajka Monolingualism - Bilingualism - Multilingualism The Teacher's Perspective - K.pdf 184.4 KB
J. Krajka Monolingualism - Bilingualism - Multilingualism The Teacher's Perspective - oświadczenie.pdf 154.22 KB
H. komorowska. Monolingualism - Bilingualism - Multilingualism The Teacher's Perspective - oświadczenie.pdf 147.27 KB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 17-03-2017, BookMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?