Testator i formy testamentu w rzymskim prawie justyniańskim

Sławomir Kursa

Abstract

Publikacja stanowi pierwsze całościowe opracowanie tytułowej tematyki, przybliża także zagadnienia z zakresu rzymskiego prawa spadkowego i rodzinnego mające znaczenie dla europejskiej kultury prawnej. Zostały w niej omówione ewolucja prawa do testowania oraz geneza i istota form testamentowych występujących w prawie rzymskim epoki Justyniana I Wielkiego. Autor analizuje m.in.: pojęcia "testament" i "zdolność do sporządzenia testamentu", jak również wyjaśnia, komu wolność ta przysługiwała i jakie okoliczności wpływały na jej ograniczenie, termin "forma testamentu" wraz z klasyfikacjami testamentów występującymi w prawie justyniańskim, ewolucję i istotne elementy każdej z form testamentu (zwyczajnych, szczególnych, żołnierskiej i z udziałem świadków pełniących funkcje publiczne), związki przyczynowe między specyfiką osoby testatora i okolicznościami zewnętrznymi sporządzenia testamentu a jego formą.
Book typeMonograph
Author Sławomir Kursa (Wydział Prawa)
Sławomir Kursa,,
- Wydział Prawa
PublisherWolters Kluwer Polska, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Edition1
ISBN978-83-8107-366-0
Issue year2017
Pages352
Publication size in sheets17.6
Languagepl polski
File
001 (1).jpg 325.97 KB
2017-06-21-10-08-54-549.pdf 181.66 KB
Cover
2017-06-21-10-08-13-127.pdf 75.6 KB
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
Citation count*6 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?