Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych

Olga Piaskowska , Krzysztof Sadowski

Abstract

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę zarówno przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych, jak i przewidzianego przez polskiego ustawodawcę środka prawnego mającego służyć jej zwalczaniu. Wartość opracowania wyznacza nie tylko obszerne omówienie przepisów ustawy, znajdujące się w teoretycznej części rozważań, lecz także ukazanie wieloaspektowości zagadnienia oraz praktycznych aspektów z nim związanych. W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące m.in.: postępowania ze skargi oraz orzeczenia mogące w tym postępowaniu zapaść, odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wynikającej z przewlekle prowadzonego postępowania, czynności podejmowanych przez sąd, mogących doprowadzić do przewlekłości postępowania, a także zachowania uczestników mogące się do przewlekłości przyczynić, unormowań mających na celu przeciwdziałanie przewlekłości, przy uwzględnieniu odrębności postępowań w poszczególnych sprawach. W opracowaniu zawarto omówienie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym m.in. wydanego przeciwko Polsce w dniu 7 lipca 2015 r. wyroku pilotażowego.
Book typeMonograph
Editor Olga Piaskowska (Wydział Prawa)
Olga Piaskowska,,
- Wydział Prawa
, Krzysztof Sadowski
Krzysztof Sadowski,,
-
Publisher name (outside publisher list) Wolters Kluwer
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-264-9491-8
Issue year2016
Pages207
Publication size in sheets10.35
Languagepl polski
File
Przewleklosc postepowania w sprawach cywilnych spis treści.pdf 86.04 KB
przewleklosc postepowania w sprawach cywilnych.pdf 80.19 KB
przewlekłość postępowania monografia afiliacja.pdf 22.13 KB
Cover
przewleklosc postepowania w sprawach cywilnych_okładka.pdf 83.52 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-03-2017, BookNotMainLanguagesEditor
Citation count*
Related publications (5)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?