Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz

Hubert Izdebski , Jan Zieliński

Abstract

W komentarzu autorzy szczegółowo omawiają nową ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określaną jako „Konstytucja dla Nauki”, w tym. m.in.: nowe zasady finansowania uczelni, powoływanie i działalność nowego organu w postaci rady uczelni publicznej reguły funkcjonowania szkół doktorskich, nowe zasady ewaluacji wyników badań naukowych.
Book typeMonograph
Author Hubert Izdebski (Wydział Prawa)
Hubert Izdebski,,
- Wydział Prawa
, Jan Zieliński
Jan Zieliński,,
-
PublisherWolters Kluwer Polska, MNiSW [80]
ISBN978-83-8160-321-8
Issue year2019
Pages700
Publication size in sheets35
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
Citation count*18 (2021-02-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?