Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961

Bogdan Grzeloński

Abstract

Książka jest pierwszą w literaturze polskiej i kanadyjskiej rekonstrukcją, owianej legendą historią migracji zbiorów wawelskich, znanych pod nazwą „skarbów”, z Londynu do Kanady w lipcu 1940 r. i 15 letniego wyczekiwania na powrót do kraju (1946-1961). Autor przedstawia przyczyny i szczególne okoliczności, które spowodowały, że po zakończeniu II wojny aż do 1961 r. zbiory nie zostały sprowadzone z Kanady do Polski. Pracując nad tą monografią wykorzystał całą literaturę przedmiotu, liczne źródła drukowane i znajdujące się w archiwach: w Ottawie , Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Losy tych zbiorów poza krajem pokazał z trzech perspektyw: rządu i dyplomacji Polski Ludowej, kanadyjskich władz federalnych i prowincjonalnych oraz rządu na uchodźstwie w Londynie i środowisk emigracyjnych.
Inne wersje tytułuDyplomacja i arrasy
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Bogdan Grzeloński (Wydział Prawa)
Bogdan Grzeloński
- Wydział Prawa
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) TAiwPN UNIVERSITAS
Miejsce wydania (adres wydawcy)Kraków
ISBN97883-242-3015-0
Rok wydania2016
Paginacja206
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych10.4
Językpl polski
Okładka
dyplomacja okladka (2).pdf 87.18 KB
Pliki dodatkowe
dyplomacja spis.pdf 62.35 KB
dyplomacja bg.pdf 16.75 KB
Punktacja (całkowita)25
PunktacjaPunktacja MNiSW = 25.0, 17-03-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?