Dyplomacja i arrasy. Wokół powrotu zbiorów wawelskich do Polski 1945-1961

Bogdan Grzeloński

Abstract

Książka jest pierwszą w literaturze polskiej i kanadyjskiej rekonstrukcją, owianej legendą historią migracji zbiorów wawelskich, znanych pod nazwą „skarbów”, z Londynu do Kanady w lipcu 1940 r. i 15 letniego wyczekiwania na powrót do kraju (1946-1961). Autor przedstawia przyczyny i szczególne okoliczności, które spowodowały, że po zakończeniu II wojny aż do 1961 r. zbiory nie zostały sprowadzone z Kanady do Polski. Pracując nad tą monografią wykorzystał całą literaturę przedmiotu, liczne źródła drukowane i znajdujące się w archiwach: w Ottawie , Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Losy tych zbiorów poza krajem pokazał z trzech perspektyw: rządu i dyplomacji Polski Ludowej, kanadyjskich władz federalnych i prowincjonalnych oraz rządu na uchodźstwie w Londynie i środowisk emigracyjnych.
Other language title versionsDyplomacja i arrasy
Book typeMonograph
Author Bogdan Grzeloński (Wydział Prawa)
Bogdan Grzeloński,,
- Wydział Prawa
Publisher name (outside publisher list) TAiwPN UNIVERSITAS
Publishing place (Publisher address)Kraków
ISBN97883-242-3015-0
Issue year2016
Pages206
Publication size in sheets10.4
Languagepl polski
Cover
dyplomacja okladka (2).pdf 87.18 KB
Additional file
dyplomacja spis.pdf 62.35 KB
dyplomacja bg.pdf 16.75 KB
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 17-03-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?