Ile jest nauki w nauce?

Hubert Izdebski

Abstract

Książka ma charakter postdyscyplinarny. Stanowi próbę zachęcenia do refleksji nad przemianami współczesnej nauki. Zarazem jest to głos w debacie nad proponowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględnia zarówno aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce, w tym projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („ustawa 2.0”, „konstytucja nauki”), jak i ogromna liczbę publikacji z zakresu naukoznawstwa, uznanych na arenie międzynarodowej.
Book typeMonograph
Author Hubert Izdebski (Wydział Prawa)
Hubert Izdebski,,
- Wydział Prawa
PublisherWolters Kluwer Polska, MNiSW [80]
ISBN978-83-8124-745-0
Issue year2018
Book series /Journal (in case of Journal special issue)Monografie, ISSN 1897-4392, (0 pkt)
Pages264
Publication size in sheets13.2
Keywords in PolishUstawa 2.0, konstytucja dla nauki, prawo o szkolnictwie wyższym
Languagepl polski
File
Ile jest nauki w nauce - profinfo.pdf 5.03 MB
Additional file
Ile jest nauki w nauce osw.jpg 326.71 KB
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
Citation count*8 (2020-11-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?