Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Katarzyna Antolak-Szymanski , Olga Piaskowska

Abstract

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.: kwalifikacje mediatorów, skutki wszczęcia mediacji, postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej, udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych, koszty związane z ich udziałem. Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.
Book typeMonograph
Author Katarzyna Antolak-Szymanski (Wydział Prawa)
Katarzyna Antolak-Szymanski,,
- Wydział Prawa
, Olga Piaskowska (Wydział Prawa)
Olga Piaskowska,,
- Wydział Prawa
PublisherWolters Kluwer Polska, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Edition1
ISBN978-83-8107-008-9
Other ISBN978-83-8107-397-4
978-83-8107-413-1
Issue year2017
Pages252
Publication size in sheets12.6
Languagepl polski
File
oświadczenie_MEDIACJA.jpg 354.43 KB
2017-06-21-10-05-15-249 (1).pdf 24.15 KB
2017-06-21-10-06-08-391.pdf 126.77 KB
Cover
2017-06-21-10-05-30-311.pdf 26.24 KB
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?