Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz

Katarzyna Antolak-Szymanski, Olga Piaskowska

Abstract

W komentarzu szczegółowo omówiono mediację w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych nowelą z dnia 10 września 2015 r. oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, z uwzględnieniem przepisów dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych. Przedstawiono zarówno kwestie związane z mediacją umowną (charakter i zawarcie umowy o mediację itp.), jak i mediacją na skutek skierowania sądu (postanowienie sądu itp.), ujmując wszystkie aspekty mające związek z tą instytucją, m.in.: kwalifikacje mediatorów, skutki wszczęcia mediacji, postępowanie dotyczące zatwierdzenia ugody mediacyjnej, udział w mediacji pełnomocników profesjonalnych, koszty związane z ich udziałem. Układ komentarza odpowiadający kolejności i redakcji przepisów kodeksowych regulujących mediację powinien ułatwić Czytelnikom znalezienie interesujących ich zagadnień.
Book type Monograph
Author Katarzyna Antolak-Szymanski Wydział PrawaKatarzyna Antolak-Szymanski,,
- Wydział Prawa
, Olga Piaskowska Wydział PrawaOlga Piaskowska,,
- Wydział Prawa
Editor
Publisher Wolters Kluwer Polska SA
Publishing place (Publisher address) Warszawa
Edition 1
ISBN 978-83-8107-008-9
Other ISBN 978-83-8107-397-4
978-83-8107-413-1
Issue year 2017
Pages 252
Publication size in sheets 12.6
Language pl polski
Cover
2017-06-21-10-05-30-311.pdf (file archived - login or check accessibility on faculty) 2017-06-21-10-05-30-311.pdf 26,24 KB
Score (nominal) 25
Score Ministerial score = 25.0, 14-06-2017, BookNotMainLanguagesAuthor
Citation count* 0
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back