Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Hubert Izdebski

Abstract

Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy. Podręcznik został podzielony na trzy części, w których przedstawiono kolejno: podstawowe ideologiczne kierunki współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie; kategorie podstawowych dla europejskiego i polskiego porządku prawnego wartości, zasad i praw (praw podmiotowych) oraz ich źródła; wykład na temat podstawowych wartości, zasad i praw, ukierunkowany na wyjaśnienie ich genezy, rozwoju, aktualnej treści oraz roli w systemie prawa - od godności człowieka jako wartości podstawowej i źródła praw począwszy, a na prawie do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia skończywszy. W czwartym wydaniu opracowania uwzględniono nowe źródła i literaturę, a także, biorąc pod uwagę zmiany obserwowane w Polsce i w Europie, rozwinięto niektóre kwestie, w tym zagadnienie populizmu oraz odchodzenie od konstytucjonalizmu, mogące doprowadzić do ustawowego nihilizmu prawnego.
Book typeHandbook
Author Hubert Izdebski (Wydział Prawa)
Hubert Izdebski,,
- Wydział Prawa
PublisherWolters Kluwer Polska, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Edition4
ISBN978-83-8107-727-9
Issue year2017
Pages402
Publication size in sheets20.1
Languagepl polski
Cover
res_c47d3f08f738c30018f77bc1a0055cc2_full.jpg 29.93 KB
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?