Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw

Authors:

  • Hubert Izdebski

Abstract

Podręcznik zawiera syntetyczne opracowanie z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji politycznych i prawnych, właściwych demokracji konstytucyjnej. Dyskurs dotyczy również aksjologicznych podstaw systemu prawa obowiązującego w RP w ramach standardów prawa europejskiego i prawa innych państw Europy. Podręcznik został podzielony na trzy części, w których przedstawiono kolejno: podstawowe ideologiczne kierunki współczesnego myślenia o społeczeństwie, państwie i prawie; kategorie podstawowych dla europejskiego i polskiego porządku prawnego wartości, zasad i praw (praw podmiotowych) oraz ich źródła; wykład na temat podstawowych wartości, zasad i praw, ukierunkowany na wyjaśnienie ich genezy, rozwoju, aktualnej treści oraz roli w systemie prawa - od godności człowieka jako wartości podstawowej i źródła praw począwszy, a na prawie do dobrej administracji w ramach prawa do dobrego rządzenia skończywszy. W czwartym wydaniu opracowania uwzględniono nowe źródła i literaturę, a także, biorąc pod uwagę zmiany obserwowane w Polsce i w Europie, rozwinięto niektóre kwestie, w tym zagadnienie populizmu oraz odchodzenie od konstytucjonalizmu, mogące doprowadzić do ustawowego nihilizmu prawnego.

Record ID
SWPSc746defea9134b0d99bf0943b44c6ef2
Book type
Handbook
Author
Publisher (from the publisher list)
Wolters Kluwer Polska
Publishing place (Publisher address)
Warszawa
Edition
4
Pages
402
Publication size in sheets
20.10
ISBN
978-83-8107-727-9
Issue year
2017
Language
(pl) Polish
Cover
  • File: 1
    res_c47d3f08f738c30018f77bc1a0055cc2_full.jpg
    Request has been registered
Score (nominal)
100
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList

Cite


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/book/SWPSc746defea9134b0d99bf0943b44c6ef2/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page