Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Ile szczęścia dają nam inni ludzie? Więzi społeczne a dobrostan psychiczny

Authors:

  • Katarzyna Growiec

Abstract

Książka poświęcona jest związkowi między więziami społecznymi i dobrostanem psychicznym. Jej celem jest możliwie precyzyjna weryfikacja hipotezy głównej, że związek ten jest systematycznie dodatni. Uszczegółowienie tak postawionej hipotezy wskazuje, że siła tego związku może być bardzo różna w zależności od typu więzi społecznych, konstrukcji mierników oraz zestawu uwzględnianych równolegle zmiennych kontrolnych. Z tego też powodu rozległa literatura stanowiąca tło niniejszych rozważań obfituje w kontrowersje, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. W monografii skupiono uwagę na dwóch odrębnych typach więzi społecznych, będących swoimi funkcjonalnymi przeciwieństwami – kapitale pomostowym oraz kapitale wiążącym. Oba te typy kapitału społecznego mierzono w oparciu o sieciowe ujęcie kapitału społecznego, przy okazji pokazując, że stanowi ono użyteczną perspektywę do lepszego zrozumienia, jaki jest związek więzi społecznych z dobrostanem psychicznym. W autorskim badaniu empirycznym przetestowano hipotezy szczegółowe mówiące o tym, że oba te typy więzi społecznych mają dodatni związek z satysfakcją z życia – poznawczym wymiarem dobrostanu psychicznego. Sprawdzono również hipotezę mówiącą o tym, że związek kapitału pomostowego z dobrostanem psychicznym jest silniejszy niż związek kapitału wiążącego z dobrostanem psychicznym. Wartością dodaną niniejszej książki w porównaniu do istniejącej literatury jest fakt, iż kapitał pomostowy i kapitał wiążący mierzone są tu m.in. za pomocą autorskich narzędzi. Jako definicję kapitału pomostowego przy konstrukcji autorskiego Kwestionariusza do Pomiaru Kapitału Pomostowego przyjęto kontakty z osobami różnymi od osób badanych na szeregu ważnych wymiarów m.in. narodowości, płci, wieku. Natomiast jako definicję kapitału wiążącego przy konstrukcji autorskiego Kwestionariusza do Pomiaru Kapitału Wiążącego przyjęto silne więzi rodzinne (zwłaszcza z rodziną pochodzenia).

Record ID
SWPSe1aa26f374514655bac56d0f741ccd43
Book type
Monograph
Other categories
ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author
Publisher name (outside publisher list)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publishing place (Publisher address)
Warszawa
Pages
221
Publication size in sheets
11.05
ISBN
978-83-01-17999-1
Issue year
2015
Keywords in Polish
kapitał społeczny, dobrostan psychiczny, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia, zaufanie społeczne
Keywords in English
social capital, subjective well-being, happiness, satisfaction with life, social trust
URL
http://ksiegarnia.pwn.pl/Ile-szczescia-daja-nam-inni-ludzie,84924752,p.html opening in a new tab
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
25

Cite


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/book/SWPSe1aa26f374514655bac56d0f741ccd43/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page