Ile szczęścia dają nam inni ludzie? Więzi społeczne a dobrostan psychiczny

Katarzyna Growiec

Abstract

Książka poświęcona jest związkowi między więziami społecznymi i dobrostanem psychicznym. Jej celem jest możliwie precyzyjna weryfikacja hipotezy głównej, że związek ten jest systematycznie dodatni. Uszczegółowienie tak postawionej hipotezy wskazuje, że siła tego związku może być bardzo różna w zależności od typu więzi społecznych, konstrukcji mierników oraz zestawu uwzględnianych równolegle zmiennych kontrolnych. Z tego też powodu rozległa literatura stanowiąca tło niniejszych rozważań obfituje w kontrowersje, zarówno o charakterze teoretycznym, jak i empirycznym. W monografii skupiono uwagę na dwóch odrębnych typach więzi społecznych, będących swoimi funkcjonalnymi przeciwieństwami – kapitale pomostowym oraz kapitale wiążącym. Oba te typy kapitału społecznego mierzono w oparciu o sieciowe ujęcie kapitału społecznego, przy okazji pokazując, że stanowi ono użyteczną perspektywę do lepszego zrozumienia, jaki jest związek więzi społecznych z dobrostanem psychicznym. W autorskim badaniu empirycznym przetestowano hipotezy szczegółowe mówiące o tym, że oba te typy więzi społecznych mają dodatni związek z satysfakcją z życia – poznawczym wymiarem dobrostanu psychicznego. Sprawdzono również hipotezę mówiącą o tym, że związek kapitału pomostowego z dobrostanem psychicznym jest silniejszy niż związek kapitału wiążącego z dobrostanem psychicznym. Wartością dodaną niniejszej książki w porównaniu do istniejącej literatury jest fakt, iż kapitał pomostowy i kapitał wiążący mierzone są tu m.in. za pomocą autorskich narzędzi. Jako definicję kapitału pomostowego przy konstrukcji autorskiego Kwestionariusza do Pomiaru Kapitału Pomostowego przyjęto kontakty z osobami różnymi od osób badanych na szeregu ważnych wymiarów m.in. narodowości, płci, wieku. Natomiast jako definicję kapitału wiążącego przy konstrukcji autorskiego Kwestionariusza do Pomiaru Kapitału Wiążącego przyjęto silne więzi rodzinne (zwłaszcza z rodziną pochodzenia).
Book typeMonograph
Other categories ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author Katarzyna Growiec (Wydział Psychologii)
Katarzyna Growiec,,
- Wydział Psychologii
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Naukowe PWN
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-01-17999-1
Issue year2015
Pages221
Publication size in sheets11.05
Keywords in Polishkapitał społeczny, dobrostan psychiczny, zadowolenie z życia, poczucie szczęścia, zaufanie społeczne
Keywords in Englishsocial capital, subjective well-being, happiness, satisfaction with life, social trust
URL http://ksiegarnia.pwn.pl/Ile-szczescia-daja-nam-inni-ludzie,84924752,p.html
Languagepl polski
Score (nominal)25
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?