Risk taking and personality versus perceived happiness

Chudecka Katrzyna

Abstract

Problemem badawczym podjętym w tej pracy była analiza współzależności między skłonnością do podejmowania ryzyka, cechami osobowości a poczuciem szczęścia. W badaniu wzięło udział 71 osób, pracowników sklepów jednej z marek odzieżowych. Wiek badanych wahał się od 19 do 28 lat. Ponad połowa badanych miała wykształcenie średnie (52,1%), z kolei 47,9% - wykształcenie wyższe. W celu zbadania skłonności do podejmowania ryzyka posłużono się Wieloczynnikową Skalą Zachowań Ryzykownych (WSZ-R), cech osobowości – Kwestionariuszem Osobowości NEO-FFI, natomiast pomiaru poczucia szczęścia dokonano za pomocą Skali Doświadczania Szczęścia (SDS). Uzyskane wyniki wskazują, że istotnymi statystycznie predyktorami poczucia szczęścia są: skłonność do ryzyka fizycznego, skłonność do ryzyka etycznego, poziom sumienności oraz ekstrawersji. Im wyższa skłonność do ryzyka etycznego, tym mniejsze poczucie szczęścia. Z kolei im wyższa skłonność do ryzyka fizycznego, wyższy poziom sumienności oraz ekstrawersji, tym większe poczucie szczęścia. Natomiast istotnymi statystycznie korelatami poczucia szczęścia są wszystkie wymiary osobowości z czego najsilniejszym pozostaje neurotyczność, a także trzy typy zachowań ryzykownych: ryzyko fizyczne, etyczne oraz finansowe. Ujemnymi korelatami poczucia szczęścia są podejmowanie zachowań ryzykownych etycznie oraz poziom neurotyczności. Pozostałe wymienione korelaty poczucia szczęścia wchodziły w dodatnie związki z poczuciem szczęścia. Analiza związku cech osobowości ze skłonnością do ryzyka ujawniła szereg istotnych statystycznie zależności. Predyktorami ogólnej skłonności do ryzyka są: ugodowość oraz otwartość na doświadczenie, skłonności do ryzyka fizycznego – poziom ekstrawersji; skłonności do ryzyka społecznego – otwartość na doświadczenie i ugodowość; skłonności do ryzyka etycznego – neurotyczność oraz ugodowość; skłonności do ryzyka finansowego – neurotyczność. Otrzymane wyniki potwierdzają ustalenia innych badaczy mówiące, że wybrane cechy osobowości oraz skłonność do ryzyka mają związek z poczuciem szczęścia a także, że nasilenie cech osobowości współwystępuje z podejmowaniem zachowań ryzykownych.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Chudecka Katrzyna (Wydział Psychologii)
Chudecka Katrzyna
- Wydział Psychologii
Tytuł w języku polskimPodejmowanie ryzyka oraz osobowość a poczucie szczęścia
Promotor Anna Siwy-Hudowska (Wydział Psychologii / Instytut Podstaw Psychologii / Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych)
Anna Siwy-Hudowska
- Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Jednostka dyplomującaWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka prowadzącaWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data (rok) wydania2014
Paginacja 64
Recenzenci Magdalena Marszał-Wiśniewska (Wydział Psychologii / Instytut Podstaw Psychologii / Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych)
Magdalena Marszał-Wiśniewska
- Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych
Słowa kluczowe w języku polskimSkłonność do ryzyka, Cechy osobowości, Wielka Piątka, Poczucie szczęścia

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót