Postrzeganie marek leków OTC w kontekście miejsca sprzedaży

Maria Ahmad

Abstract

Celem przeprowadzonego przeze mnie badania było wykazanie czy, i jeśli tak to jak, poszczególne konteksty sprzedaży wpływają na postrzeganie wybranych marek leków OTC. Badanie zostało przeprowadzone na zrandomizowanej grupie badawczej w trzech różnych miejscach sprzedaży: aptece, drogerii i hipermarkecie, a pytania zawarte w ankiecie odnosiły się głównie do afektu, preferencji oraz postrzeganej jakości i ceny badanych produktów. Przeprowadzone wieloczynnikowe analizy wariancji wykazały istotne różnice pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży, a także markami, pokazały również jaki wpływ na poszczególne czynniki ma interakcja obu tych zmiennych.
Diploma typeMaster of Science
Author Maria Ahmad (Wydział Psychologii)
Maria Ahmad,,
- Wydział Psychologii
Supervisor Andrzej Falkowski (Wydział Psychologii / Instytut Psychologii Ekonomicznej)
Andrzej Falkowski,,
- Instytut Psychologii Ekonomicznej

Certifying unitWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Affiliation unitWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2001
Pages32
Reviewers Robert Mackiewicz (Wydział Psychologii / Instytut Psychologii Ekonomicznej / Katedra Psychologii Marketingu)
Robert Mackiewicz,,
- Katedra Psychologii Marketingu
Keywords in PolishKontekst, Afekt, Marka

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?