Postrzeganie marek leków OTC w kontekście miejsca sprzedaży

Maria Ahmad

Abstract

Celem przeprowadzonego przeze mnie badania było wykazanie czy, i jeśli tak to jak, poszczególne konteksty sprzedaży wpływają na postrzeganie wybranych marek leków OTC. Badanie zostało przeprowadzone na zrandomizowanej grupie badawczej w trzech różnych miejscach sprzedaży: aptece, drogerii i hipermarkecie, a pytania zawarte w ankiecie odnosiły się głównie do afektu, preferencji oraz postrzeganej jakości i ceny badanych produktów. Przeprowadzone wieloczynnikowe analizy wariancji wykazały istotne różnice pomiędzy poszczególnymi kanałami sprzedaży, a także markami, pokazały również jaki wpływ na poszczególne czynniki ma interakcja obu tych zmiennych.
Rodzaj dyplomuPraca magisterska
Autor Maria Ahmad (Wydział Psychologii)
Maria Ahmad
- Wydział Psychologii
Promotor Andrzej Falkowski (Wydział Psychologii / Instytut Psychologii Ekonomicznej)
Andrzej Falkowski
- Instytut Psychologii Ekonomicznej

Jednostka dyplomującaWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka prowadzącaWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data (rok) wydania2001
Paginacja 32
Recenzenci Robert Mackiewicz (Wydział Psychologii / Instytut Psychologii Ekonomicznej / Katedra Psychologii Marketingu)
Robert Mackiewicz
- Katedra Psychologii Marketingu
Słowa kluczowe w języku polskimKontekst, Afekt, Marka

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?