Numer projektu (POL-on)NN106218638
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuNN106218638
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzrealizowane bez zastrzeżeń
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)własne
(Projekty MNiSW)
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki (04)
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)38
Jednostka wnioskująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka wykonująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Tytuł w języku polskim Dlaczego moja piątka z egzaminu jest lepsza niż piątka mojego kolegi? - specyfika przetwarzania informacji w zakresie porównań obiektów społecznych i niespołecznych
Tytuł w języku angielskim -
Numer umowy (pracy)2186/B/H03/2010/38
Data umowy2010-04-21
Numer decyzji2186/B/H03/2010/38
Data decyzji2010-02-08
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 21-04-2010
Planowana data zakończenia20-04-2013
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 20-04-2013
Czas trwania projektu (w miesiącach)36
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?