Numer projektu (POL-on)NN106139537
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuNN106139537
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzrealizowane bez zastrzeżeń
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)własne
(Projekty MNiSW)
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki (04)
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)konkurs 37
Jednostka wnioskująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka wykonująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Tytuł w języku polskim Wpływ wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności na adaptację w kontekście stresu w pracy i wtórnej ekspozycji na traumę
Tytuł w języku angielskim -
Akronim projektu-
Numer umowy (pracy)1395/B/H03/2009/37
Data umowy2009-11-09
Numer decyzji1395/B/H03/2009/37
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 09-11-2009
Planowana data zakończenia31-12-2013
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 31-12-2013
Czas trwania projektu (w miesiącach)50
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?