Numer projektu (POL-on)DI2011036441
Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuDI2011036441
Status projektuZakończony
Bieżący status projektuzakończony/zrealizowany
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Projekty MNiSW
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki (04)
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)Diamentowy Grant
Jednostka wnioskująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka wykonująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Tytuł w języku polskim Mechanizmy zniekształceń w społecznych sądach porównawczych. Alternatywna propozycja wyjaśnień w kontekście modelu dopasowywania cech
Tytuł w języku angielskim -
Numer umowy (pracy)0364/DIA/2012/41
Data umowy2012-05-23
Numer decyzji0364/DIA/2012/41
Data decyzji2012-05-23
Inne identyfikatoryDiamentowy Grant
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 23-05-2012
Planowana data zakończenia22-05-2015
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 22-05-2015
Czas trwania projektu (w miesiącach)36
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy podstawowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?