Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuTANGO1/266395/NCBR/2015
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuczęściowo zrealizowane
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)NCRD Projects [Projekty NCBiR]
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (06)
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)1
Jednostka wnioskująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka wykonująca w Uniwersytet SWPSWydział Psychologii (Wydział Psychologii)
Jednostka wykonująca spoza Uniwersytet SWPSNarodowe Centrum Badań i rozwoju
Tytuł w języku polskim Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne
Tytuł w języku angielskim DESMoPsI system to design, eavaluate, and share psychological interventions for mobile devices
Akronim projektuDESMoPsI
Numer umowy (pracy)TANGO1/266395/NCBR/2015
Data umowy2015-06-03
Numer decyzjiDZP/TANGO1/66/2015
Data decyzji2015-02-20
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-10-2015
Planowana data zakończenia30-04-2018
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 30-04-2018
Czas trwania projektu (w miesiącach)31
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Rodzaj współpracyKrajowy
Poziom współpracyKrajowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?